آدرس پستی : ایران – تهران – خیابان انقلاب – خیابان اردیبهشت بن بست مبین شماره ۸

صندوق پستی :۱۳۷۳-۱۳۱۴۵

کدپستی : ۱۳۱ ۴۶۶ ۳۴۷۱

شماره تلفن : ۶۶۴۱۳۰۳۱  ۰۲۱

شماره تلفن : ۶۶۴۹۶۲۸۴  ۰۲۱

دورنگار:    ۶۶۴۹۶۲۸۵    ۰۲۱

پست الکترونیک : info@atabakshop.ir