آدرس پستی : ایران – تهران – خیابان انقلاب – خیابان اردیبهشت بن بست مبین شماره 8

صندوق پستی :1373-13145

کدپستی : 131 466 3471

شماره تلفن : 66413031  021

شماره تلفن : 66496284  021

دورنگار:    66496285    021

پست الکترونیک : info@atabakshop.ir